Contractregie: altijd in control tijdens het beheer van uw facilitaire contracten

Regie is een solide basis voor een langdurige samenwerking

Direct afspraak maken

Contractregie

Actief beheer van uw facility management contract

De dienstverlening door bijvoorbeeld uw schoonmaakbedrijf, cateringbedrijf, beveiligingsbedrijf of groenbedrijf moet voldoen aan bepaalde verwachtingen. Deze verwachtingen vormden de basis voor de aanbesteding c.q. het contract dat u met uw leverancier(s) sloot. Daarom is contractregie een belangrijk onderdeel van een doordacht facility management contract en een solide basis voor een langdurige samenwerking.

Contractregie en software

Uw contract vraagt om actief beheer en regie. Wordt het contract uitgevoerd zoals afgesproken en wordt daadwerkelijk de kwaliteit geleverd die is beoogd. De facilitaire professionals van MasterKey verzorgen de contractregie door middel van software en digitale tooling. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de kwaliteit van de schoonmaak en heeft u inzicht in het financiële beheer. Omdat u het inzicht heeft, heeft u overzicht en wordt het geven van sturing aan de dienstverlenende partij zoals bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf eenvoudiger.

De drie onderdelen van contractregie

De drie onderdelen van contractregie zijn altijd terug te voeren naar kwaliteit, financiën en communicatie.
Onderdeel van de kwaliteit bij contractregie zijn de kwaliteitsevaluatie en de kwaliteitshandhaving. Als de kwaliteit niet op orde is, kost dit veel geld, tijd en energie. Ook het vertrouwen tussen de partijen neemt af als niet de kwaliteit wordt geleverd die is beoogd en de afspraken om de kwaliteit te verbeteren niet worden nageleefd.
Ruimtebeheer is een belangrijk onderdeel van contractregie. Denk bijvoorbeeld aan een schoolgebouw. Al gauw wordt gedacht aan leslokalen of een aula. Toch zijn er nog veel andersoortige ruimtes die onderdeel uitmaken van het schoolgebouw zoals kantoren, de ruimte van de conciërge, de bibliotheek of de gymzaal. Al deze ruimtes moeten in kaart worden gebracht om duidelijk aan te geven wat en waar er moet worden schoongemaakt. Complexer wordt het als er ook nog diverse locaties zijn. Kortom bij contractbeheer is ruimtebeheer een belangrijk onderdeel zeker voor het totale financiële overzicht.
En natuurlijk komt alles samen bij financieel beheer en accountmanagement. Vanzelfsprekend kan de contractregie in uw situatie andere onderdelen bevatten. Waar het om gaat, is dat een facilitaire professional uw belangen actief behartigt als onafhankelijke partij. Leveranciers en contractpartners worden op deze wijze scherp gehouden in de facilitaire dienstverlening. Communicatie staat hierbij centraal. MasterKey levert meerwaarde, omdat u wordt ontzorgd en u grip op uw facilitaire diensten krijgt en houdt.

Contractregie door MasterKey

Wilt u meer weten over wat MasterKey u kan bieden op het gebied van het beheer van uw facility management contract of de daarbij behorende software? Neem dan contact met ons via bijgaande link of bel ons via 055 – 538 45 45.