Altijd grip op databeheer en dus op de schoonmaak!

De indeling van ruimtes zijn aan verandering onderhevig

Direct afspraak maken

Databeheer

Databeheer bij schoonmaak

De inrichting van gebouwen en het gebruik ervan zijn continu aan verandering onderhevig. De indeling van ruimtes kan veranderen, waardoor er direct veranderingen optreden bij de databeheer. Dit kan bijvoorbeeld al plaatsvinden bij interne verhuizingen of als een kantoorgebouw wordt omgebouwd naar het zogenaamde Het Nieuwe Werken. Aparte ruimtes worden kantoortuinen en hierdoor is het mogelijk dat het aantal vaste bureaus wijzigt of zelfs compleet vervangen wordt door flexplekken. Ruimtes krijgen vaak ook een andere functie. Dit vraagt dan om een andere frequentie van schoonmaak, waardoor het contract voor de schoonmaak aangepast moet worden. Vanwege de ruimtemutaties en aanpassingen in oppervlakte, ruimtegebruik en schoonmaakfrequenties, wijzigen ook de schoonmaakkosten. Om grip te krijgen en te houden op het financiële aspect van facilitaire diensten zoals schoonmaak, is ruimtebeheer van de schoonmaak van groot belang.

Gebouwgegevens beheren

Bij een aanbesteding voor de schoonmaak worden de schoon te maken ruimtes vooraf aangegeven. Neem bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Dit kent een aantal verdiepingen. Elke verdieping wordt nauwkeurig aangegeven. Ook de kantoren, gangen en toiletblokken worden aangegeven evenals de vloeren en de beglazing. Vervolgens worden deze ruimtes allemaal opgeslagen in een systeem dat deze gebouwgegevens beheert. Door deze gegevens goed te administreren, kan er goed databeheer plaatsvinden en kunnen werkzaamheden volgens afspraak worden verricht.

Alles digitaal

MasterKey heeft in eigen beheer een eenvoudig systeem voor databeheer ontwikkeld. Dit zijn software en app oplossingen die altijd en overal ingezet kunnen worden. Voor de app is het niet noodzakelijk om verbonden te zijn met het internet. Deze werkt ook zonder verbinding. Alle mutaties in en van ruimtes in het gebouw worden verwerkt in het systeem. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van ruimtes, aantal bureaus, het gebruik, lege verdiepingen en de frequentie van de schoonmaak.
Zie ook de  Masterkey Performance Manager: een innovatieve digitale oplossing waarmee de schoonmaakkwaliteit geborgd kan worden.

Altijd grip op uw facilitaire diensten door databeheer

Ook is het mogelijk om factuurcontrole te laten plaatsvinden via databeheer. MasterKey kan op basis hiervan u zelfs adviseren of u een marktconforme prijs heeft na de hercalculatie. Zo houdt u altijd grip op uw schoonmaak!

Databeheer door MasterKey?

Wilt u ook meer weten over databeheer en deze systematiek borgen binnen uw organisatie? Neem dan contact op via deze link of bel met 055 – 538 45 45.