Aanbesteding Huntsman

Huntsman Holland BV is een toonaangevende chemieproducent van polyurethane producten met 4 fabrieken op hun site in het Botlekgebied en 350 eigen medewerkers.

Begin maart van dit jaar zaten we toch wel figuurlijk met onze handen in het haar. Door onverwachte omstandigheden stonden we voor een Integrated Facility Management (IFM) aanbesteding voor ons totale facilitaire bedrijf, waarbij we per 1 juli een nieuwe aanbieder gecontracteerd moesten hebben voor zowel de soft services (o.a. schoonmaak, catering, groenvoorziening en nog ca. 10 diensten incl. leiding gevend facility management) als de hard services (o.a. veiligheid, gebouwbeheer en onderhoud).

Normaal gesproken een veel te korte tijd voor zo’n traject en we misten de noodzakelijke resource en kennis. Daarop hebben we MasterKey ingeschakeld. Senior Business Consultant Facility Management Fred Janssen heeft de regie gepakt, ons inzake de risico’s geadviseerd en input/output keuzes laten maken. Hij heeft ons na de RFI fase vervolgens mee genomen in een strakke RFQ planning, het schrijven van het Programma van Eisen voor alle onderdelen, het opzetten van een evenwichtige beoordelings-matrix, beoordelen van referentiebezoeken, offertes en presentaties. Hij heeft er daarmee voor gezorgd dat we binnen de met alle partijen afgesproken termijn, met overtuiging een nieuwe IFM partner konden selecteren.

Zowel binnen onze eigen internationale organisatie als bij de deelnemende partijen heeft dit respect afgedwongen. Zonder zijn inbreng, zowel kwantitatief als kwalitatief, was dit echter niet gelukt. We kunnen MasterKey dan ook van harte aanbevelen voor dergelijke gecompliceerde FM vraagstukken en zijn op aanvraag graag bereid deze referentie nader te onderbouwen.

Huntsman Holland BV, juni 2016

Max van der Meer                         Anneke van der Helm

Algemeen Directeur                      Demand manager FM