Europese aanbesteding

Europese aanbesteding

Europese aanbesteding gemeenten Zutphen, Epe, Lochem en Voorst

De afgelopen maanden heeft MasterKey de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de 4 gemeenten Zutphen, Epe, Lochem en Voorst. De opdracht omvatte het schoonmaakonderhoud en de glasbewassing voor 25 locaties van deze 4 gemeenten. De totale oppervlakte bedraagt circa 41.067 m².
Bij deze aanbesteding was het voor MasterKey van belang om de basis te leggen voor een samenwerking die op lange termijn aan verwachtingen van de samenwerkende partijen voldoet. Daarom was kwaliteit voor 75% het belangrijkste gunningcriterium gevolgd door prijs met 25%. Hierdoor krijgen de 4 gemeenten grip op de schoonmaak en kan het schoonmaakbedrijf tegen marktconforme tarieven en prestaties het werk uitvoeren. Per 1 oktober 2017 is het contract gegund aan SMB Willems uit Arnhem. MasterKey neemt namens de gemeenten het contractbeheer voor haar rekening. We wensen de gemeenten en SMB Willems een prettige en succesvolle samenwerking.

Meer weten over Facilitair Adviesbureau Masterkey? Zie  schoonmaak controle , Integrated Facility Management en facilitair advies.