Europese aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

SKO Flevoland Veluwe kiest bewust voor een inspanningsgericht contract

Europese aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing SKO Flevoland en Veluwe

SKO Flevoland Veluwe kiest bewust voor een inspanningsgericht contract

MasterKey heeft de scholengroep voor basisonderwijs SKO Flevoland en Veluwe (Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe) begeleid met een openbare Europese aanbesteding voor schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor 26 locaties op basis van een inspanningsgerichte opdracht. MasterKey heeft in samenwerking met SKO Flevoland en Veluwe het bestek opgesteld en de gehele procedure begeleid.

 Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing SKOfv

Voor
De heer K.F. Oosterbaan (voorzitter College van Bestuur SKO Flevoland en Veluwe)
Mevrouw A.E.J.M. Verbeek (lid College van Bestuur SKO Flevoland en Veluwe)
Achter
Erwin de Jong (directeur Effektief)
Rick Dillema (directeur Westerveld)
Wouter Timmers (commercieel manager Westerveld)
Ingrid van Wijk (consultant MasterKey)
Marie Claire Eising (controller SKO Flevoland en Veluwe)
Elbert Jan Hesse (directeur Novon)

Inspanningsgericht contract

Bij deze aanbesteding is er bewust voor gekozen om terug te gaan naar een inspanningsgericht contract. Hierdoor zijn de afspraken voor alle betrokkenen, zowel de medewerkers op de scholen als de dienstverleners, vooraf glashelder. De contracten zijn aangegaan voor een periode van vier jaar, met vervolgens drie mogelijke optiejaren. MasterKey blijft gedurende de looptijd van het contract betrokken door het contractbeheer voor SKO Flevoland en Veluwe uit te voeren.

3 Percelen

De aanbesteding voor schoonmaakonderhoud en glasbewassing is verdeeld in 3 percelen. Per perceel is een schoonmaakbedrijf gecontracteerd, dat op basis van een marktconforme aanbieding, een casus en een interview het contract gegund heeft gekregen.

Perceel 1                                            : Almere (9 locaties)
Nieuw schoonmaakbedrijf            : Schoonmaakbedrijf Westerveld

Perceel 2                                            : Lelystad/Dronten/Swifterbant (8 locaties)
Nieuw schoonmaakbedrijf             : Effektief Groep

Perceel 3                                            : Harderwijk/Elburg/Nunspeet/Putten (9 locaties)
Nieuw schoonmaakbedrijf            : Novon Schoonmaak
Op 1 maart 2018 start het nieuwe contract voor alle 26 locaties.

Over MasterKey

MasterKey biedt facilitaire oplossingen aan klanten en leveranciers. Praktijkervaringen zijn vertaald naar software en apps. Alle werkzaamheden komen voort uit het dienstenaanbod advies, audits en software. Hieraan ten grondslag ligt het beheersen van de facilitaire processen voor zowel opdrachtgevers als leveranciers op het gebied van financiën, kwaliteit en communicatie.

Over Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

De SKO telt 26 basisscholen met ruim 6.800 kinderen, verspreid over Flevoland en de Veluwe. De scholen hebben hun eigen onderwijskundige identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing.

Alle scholen staan voor eigentijds kwaliteitsonderwijs met oog voor de leerbehoeften van kinderen. De scholen ontwerpen een veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en echt kunnen leren.

Over Westerveld

Vanuit het hoofdkantoor in Hilversum stuurt Westerveld het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud aan voor zo’n 300 opdrachtgevers die voornamelijk in de Randstad gehuisvest zijn.

Over Effektief

Effektief Groep is een van origine Gronings schoonmaakbedrijf wiens werkgebied in de loop der jaren is uitgegroeid naar alle provincies met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Over Novon

Met vestigingen in Zwolle en Enter en een team van ruim 1.500 medewerkers is schoonmaakbedrijf Novon actief in heel Noordoost-Nederland.

Meer weten over Facilitair Adviesbureau Masterkey? Zie  schoonmaak controle , Integrated Facility Management en facilitair advies.