Europese aanbesteding 30.000 m2 schoonmaakonderhoud

Stichting BOOR gaat verder met Gom

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Stichting BOOR

Op maandag 3 december is het nieuwe contract ingegaan tussen Stichting BOOR en Gom Onderwijs.

Na een Europese aanbesteding, begeleidt door Masterkey, voor het schoonmaakonderhoud van 5 scholen met totaal 20 locaties, heeft Gom 3 scholen (9 locaties) gegund gekregen, te weten het Erasmiaans, het Thorbecke Voortgezet Onderwijs en het Libanon College. Het afgesloten contract heeft de duur van 3 jaar met de mogelijkheid om 6x 1 optiejaar te verlengen. Daarnaast heeft Gom voor Scholengroep Zuid een wachtkamerovereenkomst getekend.

Samenwerking met Gom wordt verder uitgebouwd

‘Wij zijn erg verheugd met het behoud van het Erasmiaans en het Thorbecke VO én de uitbreiding van het contract in vorm van het Libanon Lyceum’, aldus Michel van den Berg, business unit directeur Gom Onderwijs. ’Zo krijgen wij de mogelijkheid onze onderlinge samenwerking nog verder uit te bouwen en al onze opgedane ervaringen ook ten behoeve van het Libanon College te gaan inzetten. Want door de sectorgerichte aanpak weten wij als Gom Onderwijs dé accenten te leggen daar waar ze horen.’ Het gedeelte wat Gom gegund heeft kregen bedraagt ruim 30.000 m², verspreidt over 9 locaties.

Ondertekening Stichting Boor, Masterkey en schoonmaakbedrijven De contractondertekening vond plaats op het Thorbecke met afvaardiging van Stichting Boor, Masterkey en schoonmaakbedrijven.

Over MasterKey

MasterKey biedt facilitaire oplossingen aan klanten en leveranciers. Praktijkervaringen zijn vertaald naar software en apps. Alle werkzaamheden komen voort uit het dienstenaanbod advies, audits en software. Hieraan ten grondslag ligt het beheersen van de facilitaire processen voor zowel opdrachtgevers als leveranciers op het gebied van financiën, kwaliteit en communicatie.

Over Stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 77 scholen, met ruim 3.700 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Stichting BOOR maakt zich sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan hun zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.

Meer weten over Facilitair Adviesbureau Masterkey? Zie  schoonmaak controle , Integrated Facility Management en facilitair advies.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs 055 – 538 45 45. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.