Een hoge medewerkerstevredenheid is de kracht van van uw organisatie

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft u inzicht om te verbeteren

Direct een afspraak maken

Medewerkerstevredenheid

Goed geregeld

Voor uw medewerkers probeert u als opdrachtgever of werkgever het zo goed mogelijk te regelen en daarom is een goede medewerkerstevredenheid belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaarden, communicatie en aansturing. Als het gaat om schoonmaakmedewerkers, al dan niet in eigen dienst, of uitbesteedt, geldt precies hetzelfde. Naast algemene arbeidsvoorwaarden is voor hen ook een goede ontvangstruimte en omkleedruimte van belang evenals het materiaal waar zij meewerken, de werktijden en nog veel meer. Maar hoe tevreden zijn uw schoonmaakmedewerkers eigenlijk?

De werkbeleving van uw schoonmaakmedewerkers

MasterKey geeft advies en ondersteunt met een tool om de tevredenheid van uw schoonmaakmedewerkers te meten. Door met enige regelmaat enkele korte vragen te stellen, krijgt u structureel inzicht in de werkbeleving van uw schoonmaakmedewerkers. Hoe tevreden zijn uw medewerkers over de werkzaamheden, arbeidsvoorwaarden en communicatie? Voelen uw schoonmakers zich gewaardeerd? Hoe beleven uw medewerkers de leidinggevende? Welke verbeteringen zien uw medewerkers in het schoonmaakproces waar zij een bijdrage aan kunnen leveren? Op welke wijze kunnen uw medewerkers nog meer gemotiveerd worden? De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit, motivatie en klantgerichtheid van uw schoonmaakmedewerkers. De schoonmaker moet het werk uiteindelijk doen en zijn de essentiële schakel om de schoonmaakkwaliteit te behalen.

Inzicht in medewerkerstevredenheid

In Nederland is de gemiddelde medewerkerstevredenheid een 7,4. Naast een cijfer, wordt onder andere inzicht verkregen in:

  • Hoe medewerkers geïnspireerd kunnen worden
  • Hoe ziekteverzuim verloopt of teruggedrongen kan worden
  • Hoe leidinggevenden ondersteund kunnen worden
  • Hoe samen met medewerkers verbeteringen of veranderingen doorgevoerd kunnen worden
Bouwen aan optimaal werkklimaat

Het is bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek met name van belang, dat het onderzoek door de medewerkers gedragen wordt. Dit kan door een aantal van hen te betrekken bij de opzet van het onderzoek. Dit levert uiteindelijk een hogere respons op. Met de verkregen inzichten kunt u samen met uw schoonmaakmedewerkers verder bouwen aan een optimaal werkklimaat en het succes van uw organisatie.

MasterKey biedt ook ondersteuning bij:

Klanttevredenheid
Mysterieguest: meten en sturen op beleving
Facilitair advies: grip krijgen en houden

Meer informatie

Wilt u meer weten over het optimaliseren van uw medewerkertevredenheid? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een adviseur van Masterkey. U kunt ook een telefonische afspraak maken via telefoonnummer 055 – 538 45 45.