Aeres Groep

Social return onderdeel van gunning

Aeres Groep

Klanten Aeres

MasterKey heeft de Europese aanbesteding voor de schoonmaak en glasbewassing begeleid. Kwaliteit, aansturing, transparantie en beheersing waren hierbij van groot belang. MasterKey had de regie en bewaakte het proces. Na een succesvolle aanbesteding, voeren wij nu de technische kwaliteitsmetingen en contracttoetsing uit.

De Aeres Groep verzorgt agrarisch onderwijs op vmbo, mbo- en hbo-niveau op 22 locaties in Nederland.