CVO -Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

Van inspanningsgericht naar resultaatgericht

CVO – Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

Klanten CVO

Aanbesteden is niet moeilijk, krijgen wat je beoogt wel. MasterKey heeft het gehele aanbestedingstraject begeleid bij 3 scholengemeenschappen met 15 locaties in de regio Rotterdam. In de voorbereidingsfase hebben wij extra aandacht besteedt aan de wijze waarop na gunning ervoor gezorgd wordt dat scholen de kwaliteit krijgen die ze beogen. Door vooraf goed aandacht te besteden aan het contractbeheer, komt CVO niet voor verassingen te staan.

Zeven scholengroepen voor christelijk voortgezet onderwijs vormen samen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, kortweg CVO Rotterdam.