Meer grip op facilitaire zaken met de QuickCheck

Een regelmatige audit levert inzicht en geeft sturing

Direct afspraak maken

QuickCheck

Eenvoudig en snel meten

Met een QuickCheck wordt eenvoudig en snel enkele vragen intern of extern uitgezet. Cruciaal is een zeer beperkte invultijd per keer: maximaal 1-2 minuten. Deze vragen worden, toegespitst op de hoedanigheid van de pandgebruiker, willekeurig via ons systeem uit een flexibel in te richten basislijst samengesteld. Hiermee krijgt u direct inzicht in bijvoorbeeld de exacte status van een project, klanttevredenheid of de beleving van de hospitality.

Filosofie

Door regelmatig te auditen ontstaat over hetgeen er wordt getoetst een grotere betrokkenheid. Met structureel realtime inzicht in processen kan er beter gestuurd worden en kan een reactieve houding omgezet worden naar een proactieve houding. Met een QuickCheck krijgt u meer grip op facilitaire zaken en kunt u echte (gedrags)veranderingen doorvoeren.

Quickcheck door Masterkey

Wilt u meer weten over Quickchecks en andere audits? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen: 055 – 538 45 45. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Voor de overige dienstverlening, zie ook schoonmaak controle, facilitair advies en Integrated Facility Management (IFM).