Borgen van kwaliteit in het schoonmaakproces

De verbindende schakel tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf

Vraag een gratis demo aan

Schoonmaakkwaliteit borgen

Schoonmaakkwaliteit als issue

De huidige schoonmaakmarkt kampt met diepgewortelde belangenconflicten. Opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven hebben ieder autonome belangen waardoor ze vaak niet tot elkaar komen. Opdrachtgevers willen ‘gewoon’ de schoonmaakkwaliteit die ze beogen en schoonmaakbedrijven willen een ‘normaal bedrijfsrendement’ op hun schoonmaakdiensten. Op zich is hier niets mis mee, echter de belangen lopen zo ver uiteen, dat ze in veel gevallen slecht verenigbaar zijn. Het begint allemaal bij de definitie van kwaliteit dat wordt vertaald in het aanbestedingsdocument. MasterKey biedt hierbij dé oplossing.

Aanbesteding van schoonmaak

In de aanloop naar een aanbesteding van schoonmaak, wordt het aanbestedingsdocument vervaardigd waar een vertaling wordt gemaakt van:

  • de beoogde schoonmaakkwaliteit
  • de selectie- en gunningscriteria
  • het contractbeheer

Voor een opdrachtgever geldt dat de beoogde kwaliteit van de schoonmaak altijd wordt geborgd. Terwijl voor het schoonmaakbedrijf juist het rendement moet worden behaald. Hoe kunnen deze twee verschillen worden verenigd?

Van wantrouwen naar vertrouwen

De huidige facilitaire markt kenmerkt zich door wantrouwen. Dit maakt dat opdrachtgevers allerlei borgingen op kwaliteit proberen in te bouwen. Echter partnership is gebaseerd op vertrouwen. Dat betekent dat de opdrachtgever geen onrealistische eisen moet stellen en het schoonmaakbedrijf ook geen onrealistische aanbiedingen moet doen. Met deze verandering kan de markt professionaliseren en gaat de markt van wantrouwen naar vertrouwen. Om dit te realiseren moet kwaliteit de verbindende schakel zijn. Kwaliteit wordt hiermee een standaard onderdeel van het schoonmaakproces, zodat:

  • escalaties worden voorkomen en daarmee verlies van tijd, geld en energie
  • de werkzaamheden altijd voldoende worden beoordeeld
  • klanten tevreden zijn, omdat ze krijgen wat ze beoogen

MasterKey Performance Monitor

Bovenstaande klinkt logisch, maar wat kunnen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf doen om de optimale samenwerking aan te gaan? MasterKey komt met een innovatieve oplossing, waardoor beide partijen altijd grip hebben op facilitaire zaken, namelijk de MasterKey Performance Monitor. Deze tool is erop gericht om schoonmaakkwaliteit echt een issue te laten zijn. Dit doen we door het ‘menselijk filter’ in de schoonmaak te vervangen door technologie. Binnen organisaties lopen processen vaak over diverse lagen medewerkers. Hierdoor gaat veel informatie verloren, waardoor issues ad hoc moeten worden opgelost. Dit heeft extra kosten tot gevolg, die vervolgens weer ten laste komen van het rendement. Door het menselijk filter uit te schakelen, ontstaat er een objectiever beeld van de resultaten met betrekking tot de schoonmaakkwaliteit, waardoor:

  • de schoonmaakkwaliteit wordt goed geborgd
  • de klanttevredenheid stijgt
  • de contractduur wordt verlengd en de ‘achterdeur’ dicht bljft

Wat levert dit voor u op?

Door op deze manier te werk te gaan, is zowel de schoonmaakkwaliteit als het bedrijfsrendement geborgd. Zo wordt het vertrouwen versterkt en de onderlinge relatie bekrachtigd, doordat de opdrachtgever precies weet wat hij kan verwachten van het schoonmaakbedrijf. Hierdoor wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om extra omzet te genereren, omdat extra werk wordt gegund.

Gratis demo

Wilt u meer weten over de MasterKey Performance Monitor en hoe deze tool ingezet kan worden voor uw bedrijf? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Tijdens de demo laten wij u alle mogelijkheden en het gebruiksgemak zien.
Maak een afspraak via deze link of bel 055 -538 45 45.