Stichting Flore schakelt MasterKey in voor advies en kwaliteitsmetingen

R.W. (Rob) Koning, Beleidsmedewerker Huisvesting bij Stichting Flore

Testimonial 2

Rob Koning is reeds 14 jaar werkzaam als Staf- en later beleidsmedewerker Huisvesting bij de Stichting Flore. Deze stichting biedt aan 7.200 leerlingen passend basisonderwijs op 28 scholen met ruim 700 medewerkers in de kop van Noord-Holland. Vanuit het servicekantoor worden deze basisscholen ondersteund, zodat zij zich vol overgave kunnen richten op hun kerntaak: iedere leerling de mogelijkheid bieden het maximale uit zichzelf te halen. Sinds 7 jaar werkt Stichting Flore samen met MasterKey.

Inhoudsdeskundig

“MasterKey had destijds een goed onderbouwde presentatie met de scherpste offerte voor de begeleiding van de Europese aanbesteding voor onze schoonmaak. Europees aanbesteden is een niet alledaagse bezigheid en dan is het prettig om een inhoudsdeskundig facilitair adviesbureau te hebben dat ontzorgt in tijd, handelingen en activiteiten op tactisch en operationeel niveau,“ vertelt de heer Koning.

Schoonmaak afhankelijk van verschillende factoren

Toch blijft de heer Koning kritisch, want de praktijk kan weerbarstig zijn. Het kan natuurlijk altijd beter. “Schoonmaak hangt af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de inzet en kennis van de schoonmaakmedewerker, de beleving van schoonmaak door de gebruikers of hoe leerkrachten de lokalen achterlaten. Voor een groot deel gaat het om de betrokkenheid. Dit is een continu proces, waarbij ik samen met MasterKey naar verschillende mogelijkheden en scenario’s kijk om de schoonmaakdiensten zo optimaal mogelijk in te richten.“

Ontzorgen

Op de vraag of de heer Koning andere bedrijven en organisaties zou aanbevelen om het contractbeheer en de kwaliteitsmetingen onder te brengen bij MasterKey antwoordt hij volmondig ja. “De samenwerking met MasterKey ervaar ik als plezierig,” vervolgt de heer Koning. “Dit komt door het persoonlijke contact met de accountbeheerder en de medewerker binnendienst, de klantgerichte instelling en de mogelijkheid om te kunnen klankborden. Hierdoor word ik ontzorgd en kan ik me focussen op mijn andere taken” aldus de heer Koning.

Advies en kwaliteitsmetingen

Stichting Flore schakelt MasterKey in voor advies en kwaliteitsmetingen op het gebied van schoonmaakbeheer (regulier, vloeren en glas). Dit bestaat uit:
o Operationeel
o VSR metingen
o Contracttoets
o Ruimtebeheer
o Indien gewenst beoordelen van (meerwerk)facturen
o Frequent mailcontact met schooldirecteuren en maandelijkse update naar verantwoordelijke binnen Stichting Flore voor schoonmaak
– Tactisch strategisch:
o Analyse kwaliteitsmetingen (2x per jaar)
o Analyse aantal en type klachten
o Analyse inzet personeel
o Analyse financiën: inkomsten versus uitgaven
o Periodiek (kwartaal)overleg met Stichting Flore en schoonmaakbedrijven