Controleer de geleverde schoonmaakkwaliteit

Waardevolle informatie voor een adequaat contractbeheer

Direct afspraak maken

VSR-KMS

Controle schoonmaakkwaliteit

Als u met succes een aanbesteding hebt afgerond, weet u wat u van uw schoonmaakbedrijf mag verwachten. Alleen hoe gaat u dit meten? De onafhankelijke en gecertificeerde inspecteurs van MasterKey bieden uitkomst. Zij kunnen voor u metingen uitvoeren van de geleverde kwaliteit. U verkrijgt informatie die zeer waardevol is en waarmee u kunt sturen. Zo heeft u altijd grip op uw schoonmaak.

Blijf scherp, gebruik VSR-KMS

De praktijk leert dat kwaliteitsmetingen cruciaal zijn voor een adequaat contractbeheer. Zonder controle van de schoonmaak op basis van een kwaliteitsmeetsysteem als VSR-KMS, heeft u geen controle op uw facilitaire proces. VSR-KMS is het hulpmiddel om de schoonmaak te kunnen sturen op kwaliteit. Zorg daarom dat u als opdrachtgever scherp blijft door uw schoonmaakbedrijf tijdig feedback te geven.

Objectieve meting

Onze inspecteurs hanteren onder meer VSR-KMS als kwaliteitsmeetsysteem. Op basis van deze systematiek controleren zij de schoonmaak steekproefsgewijs. Dankzij deze VSR-systematiek is de meting altijd onafhankelijk, objectief en daarmee geloofwaardig. Vanzelfsprekend leggen wij de resultaten vast in onze eigen VSR controle software. Onze inspecteurs voeren de meetresultaten in op hun tablet, waarna de data naar een online database wordt verzonden. Hierdoor houden wij overzicht voor u en kunnen we eenvoudig een rapportage voor u maken.

De basis van advies

De resultaten van de VSR-KMS kwaliteitsmeting bespreken we altijd met u en het schoonmaakbedrijf. Tevens geeft de inspecteur tijdens de meting gevraagd en ongevraagd advies, zodat niet alleen de kwaliteit gecontroleerd wordt, maar ook stappen gezet worden om de kwaliteit te verbeteren. Het doel is helder: opdrachtgever en schoonmaakbedrijven werken efficiënter met elkaar samen dankzij onze VSR-KMS schoonmaakcontroles!

logo VSR meting kwaliteitscontrole