Facilitaire diensten aanbesteden is een vak apart

Onze professionals hebben vakkennis en ondersteunen u bij de aanbesteding

Direct afspraak maken

Facilitaire diensten aanbesteden

Brede kennis en ervaring

Aanbesteden is een vak apart. Helemaal in het facilitaire werkveld. Inkopers hebben de algemene aanbestedingstrajecten vaak volledig in kaart. Bij een aanbesteding van schoonmaak, catering, receptiediensten, beveiliging of (warme) drankenautomaten is kennis van de specifieke dienst en mogelijke valkuilen nodig om tot een goed resultaat te komen. De adviseurs van MasterKey hebben brede kennis van en ervaring met deze aanbestedingen. Zij zetten dit graag voor u in door u bij een aanbesteding te ondersteunen.

Begeleiding van (Europees) aanbestedingen

U bent op zoek naar een dienstverlener die voor u één van de facilitaire diensten of Integrated Facility Management kan gaan uitvoeren. Daarom staat u op het punt een aanbesteding uit te voeren. Misschien een Europese aanbesteding of juist een onderhandse aanbesteding. MasterKey begeleidt u graag bij deze aanbestedingen. Met maar één doel: de basis leggen voor een samenwerking die op lange termijn aan uw verwachtingen voldoet.

Vertrekpunt

Bij een aanbesteding is het zaak om eerst wensen en verwachtingen in kaart te brengen. Een geslaagde aanbesteding is tenslotte geen einddoel. Het is het vertrekpunt van een jarenlange relatie met de geselecteerde facilitair dienstverlener. Hoe gaat u straks het contract beheren? Gaat u sturen op basis van taken of van resultaten? Welke instrumenten hebt u als de werkzaamheden niet aan de verwachtingen voldoen? Aanbestedingen vragen om een vooruitziende blik met een heldere klantvraag en een goed gedefinieerd proces.

Aanpak aanbesteding

De professionals die uw aanbesteding begeleiden, hebben jarenlange ervaring en inhoudelijke vakkennis. Zij weten alles van aanbestedingsprocedures voor onder andere schoonmaken, catering, beveiliging en hospitality. Na een zorgvuldige inventarisatie ontwerpen deze professionals de gunningssystematiek, rekening houdend met de geldende normen en richtlijnen. Vervolgens wordt een helder bestek opgesteld. Het publiceren van de aanbestedingsdocumenten en het inschrijven is voor alle partijen eenvoudig doordat het volledig digitaal is. Alle eventuele vragen van inschrijvers worden beantwoord. Op basis van de gekozen gunningscriteria wordt de opdracht gegund. Daarna begint u aan een jarenlange samenwerking met een goede basis. Het geeft een goed gevoel als de geselecteerde opdrachtnemer ook op lange termijn aan uw verwachtingen voldoet. Zo heeft u altijd grip op uw facilitaire proces.

Innovatief aanbesteden

In Europa zijn veel inkooptrajecten verplicht met een aanbesteding. Zo krijgt iedereen gelijke en faire kansen. Inschrijvers zijn gedreven om de opdracht te scoren en zijn bedreven om een aanbesteding gegund te krijgen. Om het verschil te maken, draait het al lang niet meer om de laagste prijs.

Prijs en kwaliteit

De tariefstelling is de enige objectief te beoordelen factor in het aanbestedingsproces. Het meest eenvoudige is het gunnen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving met een stevig accent op de laagste prijs. Hoe waarborg je dan een goede kwaliteit? De recente geschiedenis heeft ons geleerd dat dit veelal niet de kwaliteit van dienstverlening oplevert die we verwachten. Door innovatief aan te besteden gaat MasterKey voor opdrachtgevers en opdrachtnemers op zoek naar de meest optimale invulling van aanbesteden met het beste resultaat. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden in gunningsmodellen op prijs en kwaliteit, de wisselwerking tussen verschillende aanbestedingsvormen en aanbestedingsmethoden uit andere sectoren.

MasterKey biedt ook ondersteuning op het gebied van:

Borgen van schoonmaakkwaliteit
Het beheer van uw facilitaire contracten
Grip krijgen en behouden op uw facilitaire zaken

Aanbesteding uitschrijven?

Heeft uw organisatie aanbestedingsplicht of niet? Welke vorm van aanbesteden past het beste bij uw organisatie? Wordt het een (Europese) openbare aanbesteding of beperken we het aantal inschrijvers in een niet-openbare aanbesteding? Op welke manier gaat u aanbesteden: onderhands, traditioneel of worden de beste elementen uit beide methoden gekozen om de juiste leverancier te selecteren? Belangrijk voor u is: met welke aanbestedingsvorm haalt u het beste resultaat? Door u te ondersteunen en samen met u te onderzoeken welke aanbestedingsvorm het beste bij uw organisatie past, ontzorgen wij u tijdens het hele traject van de aanbesteding. Neem contact op met een van onze deskundigen op het gebied van facilitair aanbesteden. U kunt ook bellen: 055-5384545.