Maak uw facilitaire organisatie efficiënter

Advies, kennis en managementondersteuning

Direct afspraak maken

Facilitair advies

U heeft uw facilitaire organisatie op orde en ziet verbeteringen op gebieden van hospitality, regie of leveranciersmanagement. Hiervoor is het noodzakelijk om een aantal facilitaire zaken en wensen in kaart te brengen om zo de volgende stap te kunnen maken.

Organisatiedoelstellingen

Belangrijkste vragen bij hospitality, regie en leveranciersmanagement zijn:
– In hoeverre voegen hospitality, regie en leveranciersmanagement iets toe aan de organisatiedoelstellingen?
– In welke vorm moeten deze onderwerpen uitgewerkt worden om zoveel mogelijk waarde toe te voegen?
– En hoe organiseren we deze verbeteringen binnen onze organisatie?
Deze vragen zijn natuurlijk voor iedere organisatie specifiek en worden bij voorkeur in een breed team ontwikkeld en gedragen.

Tools, kennis en managementondersteuning

U bent op zoek naar tools om uw facilitaire organisatie efficiënter te maken of naar meer kennis en advies? MasterKey ondersteunt u in het op maat invullen van deze onderwerpen met advies over de inrichting van tools, kennis en managementondersteuning om op tactisch en operationeel niveau succesvol te zijn in uw markt of in uw eigen organisatie. Co-creatie met de opdrachtgever, of dat nu intern is of extern, past helemaal bij onze werkwijze.

Hospitality

De afgelopen jaren is hospitality een steeds relevanter onderwerp geworden. In het algemeen wordt het woord hospitality vertaald in gastvrijheid, goede ontvangst, lekker eten, een barista, et cetera. Hospitality gaat veel verder en kan beter vertaald worden door klantgerichtheid waarbij geldt: zo ver gaan als zinnig is. Een prettige werkomgeving kent een ander hospitality-niveau dan die van een patiënt in een ziekenhuis of een bezoeker van die patiënt. Hospitality is daarom niet een klantspecifieke benadering, maar een doelgroepspecifieke benadering die per ruimtefunctie zelfs een andere invulling kan krijgen. MasterKey is in staat u te begeleiden in het maken van een goed gefundeerd hospitality-beleid met een vertaling naar de praktijk.

Regie-organisatie

De trend in facility management gaat steeds meer richting regie-organisatie. Of dit ook de beste oplossing is voor uw organisatie is de vraag. En als het de beste oplossing is, waar legt u dan de zogenaamde ‘knip’? U bepaalt dit zelf door de mogelijkheden van de facilitaire organisatie, de klantvraag en de context waarin uw facilitaire organisatie zich beweegt goed te bekijken. Regie is en blijft een relatief complex onderwerp. MasterKey ondersteunt u in het kiezen van het pad dat bij u past als het aankomt op keuzes voor regie, vormen van regie of misschien juist geen regie-organisatie. MasterKey maakt gebruik van verschillende regiemodellen die helpen om de context beter in te passen.

Leveranciersmanagement

In een goed ingerichte samenwerking kan de sturing beperkt zijn. Voor de samenwerking tussen leveranciers en opdrachtgevers waar meer sturing wenselijk is, heeft MasterKey een aantal tools ontwikkeld om de financiën, kwaliteit (kwaliteitsmeetsystemen) en communicatie te monitoren. Ook is het mogelijk om de rol van leveranciers in hospitality (Hospitality barometer) en de kwaliteit van services te toetsen. Daarnaast ondersteunt MasterKey facilitaire organisaties om meer effectiviteit en efficiency uit de inzet van leveranciers te halen. Dit kan door bijvoorbeeld leveranciers te laten samenwerken als een facilitair team. Of door middel van een klantreis van de eindgebruiker te bepalen welke taken vanuit het facilitair proces uitgevoerd moeten worden en welke leverancier dit het beste kan doen. Dit laatste staat los van hun initiële opdracht. U kunt hierover meer lezen in onze whitepaperUitbesteden met vertrouwen‘.