Schoonmaak aanbesteden is niet moeilijk

Krijgen wat je beoogt wel!

Schoonmaak aanbesteden

Schoonmaakaanbesteding

Zowel publieke als private bedrijven en organisaties werken met schoonmaakaanbestedingen. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaakaanbesteding van kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen, sportfaciliteiten, zorginstellingen, industrie, retail & hospitality. MasterKey werkt al ruim 20 jaar als facilitair adviesbureau en weet een (Europese) schoonmaak aanbesteding zo in te richten dat de opdrachtgever datgene  krijgt wat hij beoogt. Hierbij vooropgesteld dat het doel heilig is en niet het proces. Schoonmaak wordt immers ingekocht voor een periode van minimaal 3 jaar en 4 tot 5 optiejaren.

Online publicatie

MasterKey houdt vooral rekening met de vraag achter de vraag. Wat is het doel? Waarom wil een opdrachtgever het op een bepaalde manier invullen? Wat ging er de vorige periode goed en wat kan beter? Al deze essentiële zaken worden vertaald in het bestek, waarna de documenten voor de schoonmaakaanbesteding online worden gepubliceerd. Vervolgens kunnen leveranciers inschrijven op de schoonmaakaanbesteding. Dit is voor alle partijen eenvoudig doordat het een volledig digitaal proces is. Alle eventuele vragen van inschrijvers worden altijd beantwoord. Op basis van de vooraf gekozen gunningscriteria wordt de opdracht gegund.

Contractbeheer

MasterKey besteedt veel tijd en aandacht aan de inrichting en uitvoering van het contractbeheer tijdens het sluiten van de overeenkomst met het schoonmaakbedrijf. Hierdoor weten de samenwerkende partijen exact waar zij financieel, kwalitatief en communicatief aan toe zijn. De afspraken zijn helder waardoor de kwaliteit wordt geleverd die is beoogd en gevraagd. MasterKey legt deze afspraken vast, zodat de schoonmakers hun werk goed kunnen doen. Ook de uitgangspunten zijn duidelijk zoals bijvoorbeeld het aantal gebouwen, oppervlakte in m2, resultaateisen en de wijze waarop met afwijkingen en contractaanpassingen wordt omgegaan.

Succesfactoren

Een heldere schoonmaakaanbesteding met daaruit voortvloeiend duidelijke afspraken over kwaliteit en contractbeheer, vormen de basis voor een succesvolle en vooral een prettige samenwerking. De basis is op een faire manier tot stand gekomen en ook qua vergoeding is het voor de leverancier goed geregeld. Hierdoor kan er gebouwd worden aan een relatie voor een langere periode en heeft u altijd grip op uw schoonmaak.

Schoonmaak aanbesteden met Masterkey

Wilt u meer weten over het aanbesteden van schoonmaak en onderzoeken welke aanbestedingsvorm het meest bij u past? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen: 055 – 538 45 45. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Direct informatie of contact?

Direct contact

Havenbedrijf Rotterdam en MasterKey: 10 jaar partnership

Je krijgt een goed beeld van de schoonmaakkwaliteit.” Een Europese aanbesteding vanuit de ogen van E.J. (Erik) Tas, Asset Manager Real Estate & Housing bij Havenbedrijf Rotterdam

Lees meer